Ekibimiz

STA’nın Abu Dabi, Bahreyn, Doha, Dubai, Lüksemburg, Moskova, RAK, Şarca ve Singapur’daki avukat ekibi ..

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Tipik karmaşık, yüksek değerli bir dava konusunda, bir hukuk firmasının söz konusu olan olağanüstü miktardaki bilgiyi yönetme, inceleme ve sunma kabiliyeti büyük önem taşımaktadır. Geniş deneyimimiz hukuki veya cezai davalarda ortaya çıkabilecek neredeyse her türlü ve her konu üzerinde mümkün olan en iyi danışmanlığı sağlamamıza izin vermektedir.

Deneyimli uzmanlardan oluşan ekibimiz (son derece deneyimli suç avukatları ve dava vekillerinden oluşan uzman bölümümüz dahil) çeşitli davaları ele almaktadır. Dava takibi uygulamamız, ticari işlemleri, inşaat ve gayrimenkul anlaşmazlıklarını, enerji, iş kolu konularını, ceza hukuku konularını (kovuşturma ve yargılama dahil), bankacılık ve sigortacılığı, nakliye ve denizciliği yanı sıra acentelik davalarını kapsamaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını biliyor ve sorunları çözme yolunda çalışıyoruz.

Muhalif davalara girmenin bir anlaşmazlığı çözmek için her zaman en uygun yol olmadığı konusunda müşterilerimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Davaya pragmatik bir şekilde yaklaşıyor ve müşterilerimizin de mantıklı ve elde edilebilir sonuçlar üzerinde odaklanarak, aynısını yapmasını öneriyoruz. Müşterilerimizin davaya alternatif olabilecek şeylerin farkında olmasını sağlıyor ve muhtemelen masraflı ve uzun süreli olacak bir davanın iş ve kişisel yaşamlarında nasıl bir etkiye sahip olabileceklerini dikkate almaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.

Avukatlarımız, ister şirketler, ortaklıklar ister özel sektörde veya kamu sektöründe bu anlaşmazlıkları çözmek için çeşitli yöntemlere sahiptir. Anlaşmazlıklarını yöneterek ve haklarını koruyarak çok sayıda büyük işletmeye yardımcı oluyoruz. Müşterilerimizin endişelerini giderme konusuna tutkuyla bağlıyız ve en etkili ve zaman açısından en verimli çözümlerin benimsendiğinden emin oluyoruz.

Tahkim

Son yıllarda, işletmelerin tahkime artan bir ilgi gösterdiklerine tanık olduk. Çoğu sözleşmede, tahkim, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için bir yol olarak verilmektedir. Tahkimin, çoğu durumda, klasik mahkeme sistemine göre birkaç avantaja sahip olduğu belirtilmez.

STA tahkim uygulayan özel bir ekibe sahiptir. Tahkim yaklaşımımız özel ve benzersizdir. 'İyinin yeterli olmadığına' güçlü bir şekilde inanıyoruz. Ekibimiz, ileriye doğru herhangi bir adım atmadan önce müşterinin arka planının, eldeki konunun ve dahil olan taraflarının durumunun araştırılmasına hatırı sayılır bir zaman ayırmaktadır. Aynı zamanda, zamanın çok önemli olduğunu anlıyoruz ve müşterinin çıkarlarının korunmasını sağlamak için doğru adımların atılması ve doğru eylemin gerçekleştirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Geniş bir yelpazeye yayılan hususlarda bankaları ve finans kurumlarını temsil ediyoruz. Ayrıca, malikleri, müteahhitleri, taşeronları, mimarları, mühendislik firmalarını ve teminatları temsil etmekteyiz. Ayrıca acentelik davasında yer almış ve yurtdışında tahkim konularını ele almış bulunmaktayız.

Avukatlarımız, tahkim konularını yurtiçinde ve uluslararası alanda ele almak için nitelikli, eğitimli ve deneyimlidir.

Bankacılık Davaları

STA avukatları, iş örf ve gelenekleri konusunda büyük bir anlayışa ve deneyime sahiptir. Avukatlarımız neredeyse her çeşit yurtiçi bankacılık davasında keskin ve ayrıntılı önerilerde bulunmaktadır. Borç tahsili ile ilgili konuları, dolandırıcılık ile ilgili anlaşmazlıkları, akreditifler ile ilgili anlaşmazlıkları, kara para aklama suçlarını ve ticari davalarla ilgili konuları ele almaktayız.

Sorunlu varlıklara dayalı borç veren para kurumlarına, davaları, iflas olaylarını, borç verenin borç sorunlarını, sorunlu ekonomileri, mücbir sebep olaylarını vb. ele almakla geçen yılların deneyim üzerine kurulu stratejiler ile danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hileli transferleri, ceza hukuku ile ilgili konuları, öncelik ve diğer teminat ve kredi sorunlarını değerlendiriyor, kredi imkanları yapılandırıyor ve teminat belgeleri üzerinde müzakerelerde bulunuyoruz. Zaman zaman, ticari kredilerin müzakereleri ve belgelendirilmelerinde borçluları ve garantörleri temsil etmekteyiz.

Sigorta Davaları

Sigorta davalarında geniş bir bilgiye sahibiz ve müşterilerimizin mali kayıplara karşı korunmasına yardımcı oluyoruz ki bu hukuk uygulamalarımızda ön planda yer alan bir uzmanlık alanıdır. Deneyimli avukatlarımız ürün ve genel sorumluluk, mali ürünler, poliçe hazırlama, sigorta ve reasürans kapsamı ile ilgili anlaşmazlıklar, şikayetlerin ele alınması ve sigorta ile ilgili karmaşık davaların ele alınması ile ilgili konularda müşterilerimizi temsil etmektedir.

Acente davaları

Acente feshi, bayilik anlaşması anlaşmazlıklarından ortaya çıkan dava, ticaret unvanı ve marka ihlali, ürün sorumluluğu, menkul kıymetler, istihdam, sistem standartları uygulama, sistem teliflerinin ve diğer ücretlerin toplanması, vergilendirme, rekabet etmeme konuları ve alternatif uyuşmazlık çözümünde bayilik ve dağıtım şirketlerine danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Ticari Davalar

Genellikle sözleşme anlaşmazlıklarını ve ticari iddiaları, bayilik ve dağıtım, ticari kredi anlaşmazlıklarını, iş ve sivil haksız fiil ile ilgili uyuşmazlıkları, iflas ve kalan borçların tahsilini içeren ticari davalarda hizmet vermekteyiz. Her konuda, müşterilerimize yüksek derecede nitelikli ve deneyimli olan ve kazanan sonuçlar sunmak için duyarlı ekiplerin koordine edilmesi için birincil irtibat kişisi olarak hareket eden özel avukatlar atanmaktadır.

Deneyimimiz, hükümet soruşturmaları, ceza yargılaması davaları, savcılıktan gelen dokunulmazlıkların müzakereleri ve suçlamadan karara, dava ve/veya temyizin karara bağlanmasına kadar karmaşık ceza yargılamasının dava ve duruşmalarının öngörülmesi ve yanıtlanmasında kurumsal müşterilerin yanı sıra kişilerin temsil edilmesini ve gerektiğinde dahili olarak incelemesini içermektedir. Menkul kıymetler, içeriden öğrenenler ticareti, beyaz yakalı suçları ve genel cezai ve hukuki iddialar da dahil olmak üzere hukuki ve cezai takibatın çeşitli yönleri hakkında müşterilerimize danışmanlık sağladık. Dubai'deki Ceza Avukatlarımızdan birine danışmak ya da Abu Dabi ya da BAE genelindeki diğer ofislerimizdeki Ceza Avukatları ekibimizden tavsiye almak için bizimle temasa geçiniz.

Gelişmiş elektronik sistemler ve veritabanları bulundurmakta ve müşterilerimiz için kayda değer verimlilikler elde etmek için yoğun yardımcı avukat kaynaklarından faydalanmaktayız. En uygun eylem seyrini benimsemek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Davanın kaçınılmaz olduğu durumlarda titizlikle ve verimli bir şekilde takip ediyoruz.

Daha fazla bilgi için bize ulaşınız

Bu alan için imkan ve kabiliyetlerin beyanının bir kopyasını edinmek isterseniz bizimle iletişime geçiniz temsilcilerimizden biri talebinizle ilgilenecektir.

 

Related Publications