Ekibimiz

STA’nın Abu Dabi, Bahreyn, Doha, Dubai, Lüksemburg, Moskova, RAK, Şarca ve Singapur’daki avukat ekibi ..

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Kurum

Related Legal Updates

Günümüzün rekabetçi piyasasında, yaptıkları her şeyde dikkatli olan çok uluslu ülkeler için başarı çok zorlayıcıdır. İster bir iş ağı ister az hissedarlı bir aile işletmesi kuruyor olun, uygulama ortamı gittikçe değişiyor ve yeni manzarayı bildiğinizi kabul edemezsiniz. STA, çoğu farklı arka planlardan, sanayi sektörlerinden ve çeşitli işletmelerden gelen müşterilerine ilgili kurumsal danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Küresel düzeydeki kurumsal ve ticari yasalara dair kapsamlı bilgimiz, şirket ve kuruluşları yapılandırmamıza izin vermiştir, bu da karşılığında müşterilerimize rekabetçi pazarda kendi varlıklarını hissettirmelerinde yardımcı olmuştur. Avukatlarımız, işin şeklinin tanımlanması ve yapılandırılması, gerekli belgelerin hazırlanması ve mülkiyet anlaşmaları hazırlanması yoluyla yeni işletmelere yardımcı ve destek olmak için eğitilmiştir. Avukatlarımız, Dubai ve geniş BAE'nin daha geniş bir bölümünde yeni iş kurma, limited şirketleri ve serbest bölge şirketlerini tescil ettirme konularında danışmanlık sağlamaktadır. Uygulama kapsamımız, kurumsal yönetişim ve kurumsal yeniden yapılanmaya dair tüm konuları kapsamaktadır.

Kurumsal uygulamamız aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki sektöre uzanmaktadır:

 • Bankacılık
 • İnşaat
 • Havacılık
 • Enerji
 • Hızlı tüketim malları (FTM)
 • Sigorta sektörü
 • Sağlık
 • Bilgi teknolojisi
 • Mobil cihazlar
 • Teknoloji
 • Tekstil
 • Telekomünikasyon
 • Yatırım bankacılığı
 • Sigortalama şirketleri

Kurumsal danışmanlık alanımız operasyoneldüzenlemeler, stratejik ittifaklar, ortak girişim ve kurumsal ilişkilerin diğer modellerinde danışmanlığı kapsamakta ve içermektedir. Kod paylaşımı, sık uçan yolcu programları ve politikaları, e-ticaret ve işletmeler arası modeller, yer hizmetleri, bakım ve işletme düzenlemeleri, yakıt teminive fikri mülkiyet gibi düzenlemelerde engin deneyimesahibiz. Ayrıca, yerleşim ve yeniden yapılanma anlaşmalarını üstlenip müzakerelerini yapmakta ve iflas ve adli tasfiye konusunda danışmanlık sağlamaktayız. Çeşitli sanayi sektörlerinde kapsamlı hukuki maruz kalma bizi daha iyi bir anlayış ve karmaşık hukuki konulara yenilikçi bir yaklaşım ile donatmaktadır.

Hizmet yelpazemiz aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır:

 • DIFC, BAE Ticaret Şirketleri Kanunu, hissedar yönetişimi ve anlaşmazlıkların çözümü de dahil olmak üzere yerel tüzük yasalarına ilişkin danışmanlık sağlamak;
 • Gözetim ve mutemet görevleri, etik kurallar, tazminat ve ilgili konular da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu ve komite yapısı ve bileşimi, şirket yöneticilerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin danışmanlık sağlamak;     
 • düzenleyici değişiklikler de dahil olmak üzere, yönetişimi ve yükümlülüğü etkileyen yasamaya ilişkin, düzenleyici veya politika girişimleri konusunda danışmanlık sağlamak;
 • hisse senetlerinin devri, sermaye dönüşümü ve ilgili diğer yardımlar da dahil olmak üzere sermaye yönetimine ilişkin danışmanlık sağlamak;
 • Ortadoğu ve ilgili yargı sahalarının hakim yasalarına uygun olarak her türlü şirket kuruluş ve yapılanma konusunda danışmanlık hizmeti vermek;
 • çekişmeli hissedarlar uyuşmazlıkları ve hissedar sözleşmelerinin feshi konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve
 • kriz önleme stratejileri geliştirmek ve sürdürmek.
Birleşme ve Yeniden Yapılanmalar

STA ortakları işletme satın alma ve elden çıkarma konularında müşterilerine danışmanlık sağlamada bilgi ve deneyim zenginliğine sahiptir.

Kurumsal ve ticari uygulamamız birleşmelere ve tüzel varlıkların yeniden organizasyonuna kadar uzanmaktadır.

Ekibimizin endüstrinin farklı sektörlerindeki uzmanlığıbirleşmeler ve yeniden organizasyonlar konularında daha iyi donanımlı olmamızı sağlamaktadır. Belirli sektör uygulamalarıişletmenin kontrolünü geliştirmek için stratejik ve dikkatli bir yaklaşım gerektirmektedir.

Uzun vadeli bir perspektiften, müşterilerimize yeniden yapılanmakonusunda danışmanlık sağlıyoruz. Bu tür müşteriler arasında muhasebe uygulamaları, danışmanlık şirketleri ve gayrimenkul şirketleri bulunmaktadır. Şirket yeniden organizasyonu ve borsaya kote edilme konularında müşterilerimize düzenli olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz ve özel şirketten borsaya kote şirkete dönüşüm konularında deneyime sahibiz. Alıcı ihtiyaçlarının yanı sıra satıcı ihtiyaçlarını karşılamaya da bağlıyız. Tüzel varlık olmanın değerini dikkate alarak, tam, kapsamlı durum tespiti uygulayarak ve müşterimizin amaçlarını tanıyarak alınan ya da satılan işletmenin yapısını anlıyoruz.

Müşterilerimiz bilgimizin derinliğini ve bunun işlerinin büyümesine ve gelişmesine hangi şekilde katkıda bulunduğunutakdir etmektedir.

Halka arzlar, ortak girişimler, vergi konuları, fikri mülkiyet ve davalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan konulardaki karmaşık hukuki konuları hızlı ve etkin bir şekilde ele alma yeteneğine sahipnitelikli avukat ve danışmanlardan oluşan bir ekip sunuyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri genelindeki hem ihraççılar ve yatırımcılar için çeşitli özel plasmanlar ve özel sermaye fiyatları konularında danışmanlık sağladık.

Ortak Girişimler

Avukatlarımız genellikle tekliflerin derinlemesine incelenmesini ve uyum kontrolleri yürütülmesini gerektiren, ortak girişim ve kurumsal ittifaklara ilişkin tüm konularda yetkindir. STA avukatları bu tür işlemlerin klinik bağlarını anlamakta ve taraflar arasında bu tür iş düzenlemelerinin yürütülmesinden önce tüm gereksinimlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Avukatlarımız ortak girişim işlemlerinde ortaya çıkan sözleşme yükümlülüklerini tüm yönleriyledikkate almaktadır. Başarılı bir stratejik ittifak ve/veya ortak girişimin temeli uygun yapılanmada ve bundan öte tüm hedeflerin gerçekleştirilmesini ve belirsizliklerin mümkün olan en iyi ölçüde açıklığa kavuşturulmasını sağlamakta yatmaktadır.

STA'da ortak girişimlerin sonuçlandırılması konusunda müşterilerimizle ilgilenirken avukatlarımızın karşılıklı ve işbirlikçi katılımını bekliyoruz. Uygun durum tespiti şekillerinin bu tür işlemlerin temelini oluşturmasını sağlıyor ve çalışma alanımıza finansman, lisans, piyasa araştırması ve araştırma ileilgili farklı yönleri dahil ediyoruz. Müşterilerimize stratejik tavsiye sunma konusundaki itibarımız benzersizdir ve müşterilerimiz uzmanlığımıza güvenmektedir.

Müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve stratejik ittifaklar genellikle sınır ötesi müzakereleri, araştırmayı vekapsamlı durum tespitini getirmektedir. Müşterilerimizin avukatları olarak, işin kapsamının bizim tarafımızdan iyi ele alınmasını sağlıyoruz.

Kurumsal Toparlanma ve İflas

Dubai'de ve BAE genelindeki ofislerimizdeki avukatlarımız kurumsal toparlanma ve iflas davalarına bakma konusunda deneyimlidir ve ekonomik zorluk dönemlerinde işlerin çok belirsiz olduğunu bilmekteyiz. Bir şirket mali zorluk içine girerse, kaygıları ihtiyatlı bir şekilde inceler ve müşterilerin sorunların farkında olmasını sağlarız. Kar sağlamaya geri dönmesine yardımcı olmak için bir şirketin toparlanmasını sağlayarak ve yeniden yapılandırarak mümkün olan her durumda, danışmanlık sağlayacağız. Dikkatli bir yaklaşıma sahibiz ve mümkün olan her durumda, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere yönelik çalışıyoruz.

Avukatlarımız bu sorunları çözmek için çeşitli yöntemlere sahiptir ve büyük çok uluslu şirketlerden küçük işletmelere uzanan işletmelere, ortaklıklara, şirket yöneticilerine, iflas uygulayıcılarına, bankalara, yöneticilere, tasfiyecilere ve hissedarlara destek verme konusunda kanıtlanmış deneyime sahiptir. Şirketimizde her türden karmaşık yapıyı ele alıyorve müşterilerin ihtiyaçlarınınverimli ve hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlıyoruz.

Ekibimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik pragmatik bir çözüm bulacak olan diğer avukatlar ve danışmanlar ile birlikte çalışmaktadır. İlgili konuda özelleştirilmiş rehberlik ve özel bir işbirliği sağlıyoruz. İştiraklerimiz bölge içinde ve dünya genelinde kendi çıkarlarını korumalarında müşterilerine yardımcı olmaktadır. Her uygulama alanı bireysel ihtiyaçları karşılayacak uzmanlığa sahip olan ortaklarımızdan birine atanmıştır ve müşterilerin isteklerine uyarlanan gereksinimlerinizi karşılamak için zaman ayıracaklardır.

Uzmanlık alanlarımız:

 • İflas etmekte olan borcun edinimi ve elden çıkarılması;
 • şirket gönüllü düzenlemeleri;
 • kurumsal danışmanlık;
 • kurumsal finans;
 • sınır ötesi iflas;
 • yöneticinin görevleri;
 • borç tahsilatı ve uygulanması;
 • çalışan talepleri;
 • varlıkların geri kazanımı için emir ve tedbirlerin dondurulması;
 • hileli vakalar;
 • risk analizi ve
 • her türlü kurumsal toparlanma ve iflas

Avukatlarımız, kurumsal toparlanma ve iflas konularında müşterilerine detaylı durum tespiti sağlamaktadır.

Avukat ve danışman ekibimiz, müşterilere kendi çıkarlarını koruma ve işlemlerini güvence altına alma konusundayardımcı olabilmektedir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşınız

Bu alan için imkan ve kabiliyetlerin beyanının bir kopyasını edinmek isterseniz bizimle iletişime geçiniztemsilcilerimizden biri talebinizle ilgilenecektir.